Program

Program ramowy konferencji     -  przewidziane są wykłady sponsorowane 

„Udar mózgu: problem interdyscyplinarny,  3-5 grudnia 2020 (w wersji online)”

3 grudnia 2020 (czwartek) SESJA I 18:00-20.00
 1. Inicjatywa Angels: podsumowanie roku 2020 i prezentacja nagród ESO. Mateusz Stolarczyk
 2.  Sesja Sponsorowana firmy Stryker
  Trombektomia mechaniczna w udarze niedokrwiennym mózgu  i leczenie wewnątrznaczyniowe tętniaków mózgu

  a/ Trevo NXT and combine technique: How far can we get with this new device?" -  Dr. Manuel Moreu Gamazo ze Szpitala Uniwersyteckiego Świętego Karola z Madrytu  - wersja angielska (20 min)

  dyskusja (10 min )

  b/ Optymalizacja efektu pierwszego pasażu trombektomii mechanicznej. Technika, radiologia, klinika, koszty.
  Okluzja tandemowa agresywna strategia leczenia.
  Powikłanie Trombektomii Mechanicznej tętniak rzekomy tętnicy udowej, mało inwazyjne leczenie przezskórne.
  Dr Bartosz Kądziołka (45 min)

  dyskusja (10 min)
  WYSTAWA 20:00-21:00 Zwiedzanie wirtualnej wystawy firm produktowych
4 grudnia 2020 (piątek)  SESJA II 18:00-20:00

Terapie wspomagające w udarze mózgu

 1. Cytykolina.  Prof. Agnieszka Słowik (wykład pod patronatem firmy  Biofarm)
 2. Cerebrolizyna. Prof. Aneta Lasek-Bal  (wykład pod patronatem firmy Everpharma)
 3. NeuroAiD. Prof. Konrad Rejdak  (wykład pod patronatem firmy Veloxer)
 4. Toksyna botulinowa w leczeniu spastyczności poudarowej. Dr med Małgorzata Dec-Ćwiek  (wykład pod patronatem firmy Merz)
 5. Kiedy apiksaban może zastąpić kwas acetylosalicylowy. Prof. Aneta Lasek-Bal (wykład pod patronatem Pfizer)

dyskusja 

  WYSTAWA 20:00-21:00

Zwiedzanie wirtualnej wystawy firm produktowych

 5 grudnia 2020 (sobota) SESJA III 10:00-11.30

Sesja pod patronatem firmy Medtronic

 1. Trombektomia mechaniczna: standard terapii ostrego udaru mózgu; Postprocessingowa analiza obrazu udaru niedokrwiennego mózgu;    Prof. Tadeusz Popiela, Dr med. Paweł Latacz, Dr med. Paweł Brzegowy,
 2.  Długoterminowe monitorowanie EKG u pacjentów po udarze niedokrwiennym Dr hab.n. med. Andrzej Głowniak
  dyskusja
   WYSTAWA 11:30-11:45  Zwiedzanie wirtualnej wystawy firm produktowych
  SESJA IV

11:45-13:00

 

 

 

 

Sesja pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim

Tytuł sesji: Leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego u pacjentów stosujących antykoagulację 

 1. Prewencja udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków Dr Bożena Adamkiewicz 
 2. Leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych u pacjentów stosujących doustną antykoagulację Prof. Bartosz Karaszewski
 3. Czy leczenie trombolityczne jest niezbędne przed terapią wewnątrznaczyniową?  Prof. Agnieszka Słowik
      dyskusja
    13.00-13.30 Zastosowanie wyników badania COMPASS  u chorych po udarze mózgu – przypadki kliniczne. Prof. Agnieszka Slowik  (wykład sponsorowany Bayer)
   WYSTAWA 13:30-16.00  Zwiedzanie wirtualnej wystawy firm produktowych
  SESJA V 16:00-17:00 Zakrzep w angiotomografii. i co dalej. Sesja interaktywna   - inicjatywa Angels
Prof. Agnieszka Słowik, Prof. Adam Kobayashi, Doc Michal Karliński 

  SESJA VI 17:00-17:30

Wyniki najważniejszych badań klinicznych klinicznych w zakresie udaru mózgu w  2020r.-  Dr med. Marcin Wnuk

 

Podsumowanie konferencji