Program

Program ramowy konferencji     -  przewidziane są wykłady sponsorowane 

„Udar mózgu: problem interdyscyplinarny,  3-5 grudnia 2020 (w wersji online)”

3 grudnia 2020 (czwartek) SESJA I 18:00-20.00
 1. Inicjatywa Angels: podsumowanie roku 2020 i prezentacja nagród ESO. Mateusz Stolarczyk
 2. Trombektomia mechaniczna w udarze niedokrwiennym mózgu  i leczenie wewnątrznaczyniowe tętniaków mózgu (sesja sponsorowana)
4 grudnia 2020 (piątek)  SESJA II 18:00-20:00

Terapie wspomagające w udarze mózgu

 1. Cytykolina.  Prof. Agnieszka Słowik
 2. Cerebrolizyna. Prof. Aneta Lasek Bal  
 3. NeuroAiD. Prof. Konrad Rejdak  
 4. Toksyna botulinowa w leczeniu spastyczności poudarowej. dr med Małgorzata Dec-Ćwiek  
 5 grudnia 2020 (sobota) SESJA III 10:00-11.30

Trombektomia mechaniczna: standard terapii ostrego udaru mózgu; Postprocessingowa analiza obrazu udaru niedokrwiennego mózgu; Przedłużone monitorowanie rytmu serca po udarze niedokrwiennym. prof. Tadeusz Popiela, dr med. Paweł Latacz, dr med. Paweł Brzegowy, TBA  (sesja sponsorowana)

   WYSTAWA 11:30-11:45  Zwiedzanie wirtualnej wystawy firm produktowych
  SESJA IV 11:45-12:45

Alteplaza; idarucyzumab; dabigatran w neurologii. Sesja pytań i odpowiedzi. TBA (sesja sponsorowana)

   WYSTAWA 12:45-16.00  Zwiedzanie wirtualnej wystawy firm produktowych
  SESJA V 16:00-18:00  Nowości w diagnostyce i leczeniu udaru mózgu  
 1. Zastosowanie wyników badania COMPASS  u chorych po udarze mózgu. Prof. Agnieszka Slowik  
 2. Kiedy apiksaban może zastąpić kwas acetylosalicylowy. TBA
 3. Trzy najważniejsze osiągnięcia w zakresie udaru mózgu w  2020r. Prof. Agnieszka Słowik

  Zakrzep w angiotomografii. i co dalej. Sesja interaktywna. TBA    (inicjatywa Angels)