Program

 

 Sesja I: 9:00-9:40

Najnowsze osiągnięcia kardiologii dla  codziennej praktyki neurologicznej

Zamknięcie uszka lewego przedsionka w praktyce neurologicznej. Prof. Danuta Czarnecka

Wyniki badania COMPASS: zastosowanie w praktyce neurologicznej. Prof. Anetta Undas  

 

Sesja II:  9:40-11:00

Leczenie ostrego udaru niedokrwiennego mózgu – dylematy 2019

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych u chorych z migotaniem przedsionków leczonych przewlekłe antykoagulantami Prof. Agnieszka Słowik - wykład pod patronatem  firmy Pfizer 

Trombektomia mechaniczna – metaanalizy grupy HERMES: co z nich wynika dla codziennej praktyki klinicznej. Prof. Joanna Pera

Tromboliza dożylna  - sytuacje, w których trudno podjąć decyzję terapeutyczną. Prof. Aneta Lasek-Bal

Jak zaplanować leczenie żywieniowe pacjenta z rozpoznaniem ostrego udaru mózgu?  Dr  Marta Bilik  - wykład pod patronatem firmy Nutricia 

 

Przerwa kawowa 11:00-11:20

 

Sesja III:  11:20-12:40  - Sesja pod patronatem firmy  Medtronic 

Interaktywna sesja warsztatowa

Praktyczne aspekty kwalifikacji do trombektomii mechanicznej . Prof. Tadeusz Popiela, dr med. Paweł Brzegowy, dr Bartłomiej Łasocha

Hemikraniektomia - kogo zakwalifikować do zabiegu (przypadki kliniczne). Dr Roman Pułyk

 

Sesja IV 12.40-13.50

Nowe leki, nowe standardy w udarze mózgu udaru mózgu 

Cerebrolizyna w ostrym udarze mózgu. Prof. Konrad Rejdak - wyklad pod patrinatem firmy Everpharma

Długotrwałe monitorowanie rytmu serca – możliwość doboru skutecznej prewencji wtórnej. Dr Michał Karliński  - wykład po patronatem firmy Medtronic 

Prezentacja rejestratora pętlowego Confirm RX  - wykład pod patronatem firmy Abbott  

Prekondycjonowanie w udarze mózgu – aspekty naukowe i kliniczne  Prof. Konrad Rejdak

 

13:50-14:10 Lunch

 

Sesje równoległe 

14:10 – 15:00 Nowości w praktyce klinicznej udaru – 2019r 

V piętro (liczba miejsc ograniczona)

Zapalenie naczyń mózgu: diagnostyka i leczenie. Prof. Tomasz Dziedzic

Parkinsonizm naczyniopochodny, obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie. Dr hab. med. Wojciech Turaj

Poziom zero (sala wykładowa)

Spastyczność poudarowa  - kwalifikacja do leczenia. Dr med.  Małgorzata Dec - Ćwiek

Najważniejsze badania kliniczne w udarze mózgu opublikowane w 2019r (RESTART, SPRINT MIND, itd).  – dr med. Marcin Wnuk

 

15:00 - 15:10    Inicjatywa ANGELS   „Inicjatywa Angels w Polsce i na Świecie”

Sesja V: 15:10-15:40

Udar mózgu: plany 2020

20% dla Małopolski – podsumowanie projektu. Prof. Agnieszka Słowik  - wykład pod patronatem Boehringer Ingelheim 

 

 

 w programie są przewidziane sesje i wykłady sponsorowane