Zaproszenie

Zapraszamy do Krakowa 3 grudnia  2016r. (sobota)

Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu SU w Krakowie

Katedra Neurologii i Katedra Radiologii UJ CM 

organizują

Sympozjum „Udar mózgu – problemy interdyscyplinarny”  3.12.2016r. w Krakowie.

 

Sympozjum skierowane jest do neurologów, internistów, kardiologów, chirurgów naczyniowych  i radiologów.

 • Miejsce Sympozjum Centrum Konferencyjno-Dydaktyczne CMUJ przy ul. Łazarza 16 w Krakowie

Rejestracja:

opłata rejestracyjna od uczestnika:  50.- PLN                             

 • rejestracja się poprzez stronę   www.ostryudar.jordan.pl  w menu zakładka  Pierwsza Rejestracja /do dnia 15 listopada 2016
 • wybranie / w menu  zakładka Wybór Usług / usługi: wpisowe w kwocie 50.-PLN
 • dokonanie zapłaty w formie przelewu na konto podane w elektronicznym potwierdzeniu zamówienia wraz z indywidualnym numerem transakcji TID w terminie 4 dni od daty rejestracji, nie później jednak niż do dnia 15 listopada 2016
 • po wypelnieniu Formularza Rejestracyjnego otrzymają Państwo na podany w formularzu swój adres emailowy potwierdzenie wraz
  z indywidualnym loginem i hasłem, ktory służyć będzie do sprawdzania statusu swoich zamówień oraz do rezerwacji hoteli.
 • podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego prosimy o dokładne podanie danych do faktury, ktora zostanie wystawiona automatycznie przez system w momencie zidentyfikowania - poprzez nr TID - wpłaty. W przypadku nie wpisania innych danych do rubryki: dane do faktury, faktura zostanie automatycznie wygenerowana  na dane / imię
  i nazwisko oraz adres / wpisane w pierwszej części formularza / dane Zamawiajacego /
  . 

      Wpłata obejmuje udział w sympozjum. Ilość miejsc ograniczona,
      decyduje kolejność wpłat.

      Wpłatę prosimy kierować na konto:

       Biuro Kongresów JORDAN
         ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków
         mBank S.A. 
         Numer rachunku:
 PL 08114010810000213150001063
         Udar Mózgu – 3.12.2016

UWAGA! 
W tytule przelewu prosimy o umieszczenie: imienia  i nazwiska, nazwa kursu , oraz - nadanego przez system numeru TID, który został do Państwa wysłany mailem podczas rejestracji.

INFORMACJE O HOTELACH - w menu strony -> HOTELE

INFORMACJE DODATKOWE

 • Aktualny program Sympozjum  w zakładce  PROGRAM
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Sympozjum w terminie do 15.11.2016, Organizator zwróci dokonaną wpłatę w 100%.
  Rezygnacja z uczestnictwa w Sympozjum musi być dokonana w formie pisemnej i wysłana na adres: anna.kasprzyk@jordan.pl
 • W przypadku rezygnacji z sympozjum po 15.11.2016 Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy. 
 • Po ukończeniu Sympozjum  uczestnicy otrzymają Certyfikat – 3 punkty edukacyjne.

Organizatorzy

 • Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu SU w Krakowie
 • Katedra Neurologii i Katedra Radiologii UJ CM w Krakowie
       Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik
       Dr hab. med. Tadeusz Popiela
       ul. Botaniczna 3 , 31-503 Kraków
       tel: 48 12 424 86 00   fax: 48 12 424 86 00,
       mail:  radiologiacumrik@su.krakow.pl

Sekretariat Sympozjum

    Biuro Kongresów JORDAN
    ul. Sobieskiego 22/2, 31-136 Kraków
    anna.kasprzyk@jordan.pl
    tel: + 48 12 341 61 62,  + 48 12 341 61 64
    fax:+ 48 12 341 61 63