Katedra Neurologii UJCM i Zakład Diagnostyki Obrazowej Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie organizują :
Sympozjum „Udar mózgu – problem interdyscyplinarny”   9 grudnia 2017 r. w Krakowie
Sympozjum skierowane jest do neurologów, internistów, kardiologów, chirurgów naczyniowych  i radiologów.

Miejsce Sympozjum: Auditorium Maximum ul. Krupnicza 33 w Krakowie
      

opłata rejestracyjna od uczestnika:  100,- PLN   -     Wpłata obejmuje udział w sympozjum. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność wpłat.

1/ rejestracja odbywa się poprzez stronę   www.ostryudar.jordan.pl  w menu zakładka  Rejestracja /do dnia 28 listopada 2017 r.

2/ wybranie / w menu  zakładka Wybór Usług / usługi: wpisowe w kwocie 100,-PLN

3/ dokonanie zapłaty w formie przelewu na konto podane w elektronicznym potwierdzeniu zamówienia wraz z indywidualnym numerem transakcji TID w terminie 4 dni od daty rejestracji, nie później jednak niż do dnia 15 listopada 2017r. po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego otrzymają Państwo na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie wraz z indywidualnym loginem i hasłem, które służyć będą do sprawdzania statusu swoich zamówień

4/ po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego otrzymają Państwo na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie wraz z indywidualnym loginem i hasłem, które służyć będą do    
    sprawdzania statusu swoich zamówień

5/ podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego prosimy o dokładne podanie danych do faktury, która zostanie wystawiona automatycznie przez system w momencie zidentyfikowania poprzez nr TID - wpłaty. W przypadku nie wpisania innych danych do rubryki: dane do faktury, faktura zostanie    automatycznie wygenerowana  na dane / imię i nazwisko oraz adres / wpisane w pierwszej części formularza / dane Zamawiajacego /.                   INFORMACJE DODATKOWE
  • Aktualny program Sympozjum  w zakładce  PROGRAM
  • W przypadku rezygnacji z udziału w Sympozjum w terminie do 28.11.2017, Organizator zwróci dokonaną wpłatę w 100%.
    Rezygnacja z uczestnictwa w Sympozjum musi być dokonana w formie pisemnej i wysłana na adres: anna.kasprzyk@jordan.pl
  • W przypadku rezygnacji z sympozjum po 28.11.2017 Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy. 
  • Po ukończeniu Sympozjum  uczestnicy otrzymają Certyfikat – 3 punkty edukacyjne
  

      Organizatorzy​​​​

  • Katedra Neurologii UJ CM w Krakowie
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i         Katastrof  Szpitala   Uniwersyteckiego w Krakowie

       Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik
       Prof. dr hab. med. Tadeusz Popiela
       ul. Botaniczna 3 , 31-503 Kraków
       tel: +48 12 424 86 00   faks: +48 12 424 86 00,
       e-mail:  neurologia@cm-uj.krakow.pl

    Sekretariat Sympozjum

    Biuro Kongresów JORDAN
    ul. Sobieskiego 22/2, 31-136 Kraków
    tel: + 48 12 341 61 62,  + 48 12 341 61 64
    faks:+ 48 12 341 61 63
    e-mail: anna.kasprzyk@jordan.pl